dinhnghiaokr - Sách OKRs - Hiểu đúng, Làm đúng

dinhnghiaokr

OKRs là gì? Không tìm hiểu thật đáng tiếc!

OKRs là gì? OKRs là viết tắt của từ gì? Có mấy loại OKRs? Cách viết OKRs ra sao?… Hãy […]